Методи розв'язування тригонометричних рівнянь


1. За допомогою тригонометричних тотожностей звести рівняння до однієї тригонометричної функції
Приклад:
   

2. Розкладання на множники і подальше прирівнювання їх до нуля
Приклад:
   

3. Використання методу заміни змінної
Приклад:


4. Розв'язування рівнянь виду asinnmx bcosnmx = 0
або asinnmx bsinn-1mxcosn-1mx + сcosnmx = 0 (однорідні тригонометричні рівняння)

Розділити на sinnmx або cosnmx і звести рівняння до tgnmx чи ctgnmx відповідно.
УВАГА! Врахувати, що вираз, на який виконується ділення, не повинен дорівнювати нулю (розв'язки рівнянь sinnmx=0 і cosnmx=0 не є коренями розв'язуваного однорідного рівняння)!
Приклад: