Степені та їх властивості


Степенем числа називається добуток кількох однакових множників:

Число а називається основою степеня, а число nпоказником степеня.

Приклад: 

Властивості степенів: