Теорема Піфагора

        

У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.


Наслідки:

  • Якщо у деякому трикутнику сума квадратів двох сторін дорівнює квадрату третьої сторони, то такий трикутник є прямокутним.
  • У будь-якому прямокутному трикутнику катет менший від гіпотенузи.
  • Квадрат катета прямокутного трикутника дорівнює різниці квадрата гіпотенузи і квадрата другого катета.