Теорема Вівіані

Сума відстаней від довільної точки всередині правильного трикутника до його сторін є величиною сталою і дорівнює висоті цього трикутника